Share code web upload file Alozui bằng PHP

Đây là code web upload file được viết bằng mã nguồn PHP.

Tính năng

  • Đăng nhập, đăng ký
  • Hỗ trợ nhiều loại files
  • Có captcha chống spam
  • Giao diện thân thiện
  • vân vân và mây mây...

Tải về code

Zip Code upload file Alozui.zip Download
Mới hơn Cũ hơn